Extremecharger nabíjačka

Rýchle nabíjanie
12V akumulátorov

Už nemusíte riešiť problém keď sa Vám vybije batéria riešením je benzínový generátor Extremecharger

Automatická regulácia otáčok

Až 50A maximálny nabíjací prúd

Váha zariadenia je iba 10kg

Automatická regulácia otáčok

Až 50A maximálny nabíjací prúd

Váha zariadenia je iba 10kg

Všeobecná charakteristika

Zariadenie je určené na rýchle nabíjanie 12V akumulátorov nie len v  miestach, kde nie je zabezpečená dodávka elektrickej energie. Vzhľadom na množstvo importovaných ochrán je ho možne použiť ako „štartovací vozík“ pre okamžite uvedenie do chodu motorových vozidiel v ktorých došlo k čiastočnému alebo hlbokému vybitiu akumulátora najme v zimnom období pričom uvedenie do chodu vozidla trvá obvykle  3 až 5 min. Vďaka jeho malým rozmerom a váhe je predurčený na mobilne použitie kedykoľvek a kdekoľvek  je to potrebne.  Cely proces nabíjania zabezpečuje mikroprocesor čo je zárukou najoptimálnejších podmienok pri nabíjaní , ochrane zariadenia ako aj jednoduchosti používania.

Základne technické údaje:

Vzhľadom na čo najvyššiu bezpečnosť ako aj životnosť a spoľahlivosť do zariadenia boli implementovane nasledujúce ochrany :

Ochrana proti skratu na výstupe

Chráni zariadenie v prípade náhodného spojenia výstupných vodičov, vzhľadom na vysoký výstupný prúd by mohlo dôjsť k zničeniu zariadenia alebo jeho vznieteniu.

Ochrana proti prepolovaniu

Chráni zariadenie a nabíjaný akumulátor pred prípadným nesprávnym pripojením prívodných vodičov čo by mohlo mat za následok zničenie zariadenia ako aj pripojeného akumulátora . Taktiež by mohlo dôjsť k vznieteniu. V prípade nesprávneho pripojenia dôjde k automatickému odpojeniu zariadenia a o tomto stave je užívateľ informovaný zvukovým a svetelným signálom.

Tepelná ochrana

Chráni zariadenie pred nekontrolovaným zvýšením teploty zariadenia. Teplota je v reálnom čase monitorovaná, v prípade prekročenia maximálnej hodnoty dôjde k obmedzeniu výkonu zariadenia.

Prúdová ochrana

chráni zariadenie pred nekontrolovateľným nárastom prúdu čo by mohlo viest k zničeniu zariadenia. Taktiež dovoľuje použiť zariadenie ako „štartovací vozík“. V prípade dosiahnutia max prúdu dochádza k obmedzeniu výkonu zariadenia.

Ochrana proti napäťovým spáčkam

Chráni zariadenie v prípade náhleho odpojenia akumulátora pri maximálnom výkone kde dochádza ku krátkodobému vysokému nárastu napätia ktoré by mohlo viest k zničeniu zariadenia.

Ochrana pripojenia nesprávneho akumulátora

Chráni zariadenie pred pripojením nesprávneho akumulátora. V prípade pripojenia 6V akumulátora nedôjde k pripojeniu akumulátora a nasledovnému nabíjaniu čo by viedlo k jeho zničeniu. Maximálna hodnota pri ktorej je ochrana účinná je 24V.

Automatická regulácia výkonu

Vzhľadom nato že základným zdrojom energie je spaľovací motor a jeho výkon čiže aj celkový výkon zariadenia je závislý od otáčok motora je nutne zabezpečiť reguláciu výstupného prúdu v závislosti na otáčkach motora pre zabezpečenie jeho optimálneho chodu a životnosti.

Automatická regulácia otáčok motora

Vzhľadom na dosiahnutie čo najnižšej spotreby pri dostatočnom výkone motora bola implementovaná automatická regulacia otáčok motora, ktorá prispôsobuje otáčky motora aktualnemu stavu nabitia akumulátora.    co zjednodusuje pracu  a ovladanie zariadenia a vyzaduje nizsiu technicku zrucnost cim je praca so zariadenim bezobsluhová.

Extremecharger nabíjačka

Cena je 750Eur s Dph.

Návod na použitie

Technické parametre

Extremecharger nabíjačka

Benzínový generátor pre rýchle
nabíjanie 12V akumulátorov.

Extremecharger nabíjačka - Benzínový generátor pre rýchle nabíjanie 12V akumulátorov.

Scroll to Top